ORGANIZATORI
Hrvatsko pulmološko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora

ORGANIZACIJSKI ODBOR
F. Džubur, N. Miculinić, Ž. Vrbica

ZNANSTVENI ODBOR
D. Arar, Lj. Bulat Kardum, S. Cincar Škrinjarić, I. Gudelj, M. Jakopović, S. Mladinov, G. Pavliša, S. Popović Grle, M. Samaržija, J. Tekavec Trkanjec

TEME
PLUĆNA HIPERTENZIJA
Voditelji: akademik M. Samaržija, Lj. Bulat Kardum
FIBROZIRAJUĆE INTERSTICIJSKE BOLESTI PLUĆA
Voditelji: J. Tekavec Trkanjec, A. Hećimović
OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA
Voditelji: S. Popović Grle, S. Cincar Škrinjarić, I. Gudelj
LIJEČENJE KARCINOMA PLUĆA
Voditelji: M. Jakopović, D. Arar
INFEKCIJE PLUĆA U JIL-u
Voditelji: G. Pavliša, S. Mladinov
SLOBODNE TEME – POSTERI
Voditelji: Lj. Bulat Kardum, S. Cincar Škrinjarić, I. Gudelj, M. Jakopović

DODATNE INFORMACIJE
Dr. Neven Miculinić
KBC Zagreb, Klinika za plućne bolesti
Jordanovac 104, 10000 Zagreb
Tel: (1) 2385 100, (1) 2385 242
Fax: (1) 2348 345

11.-14.10.2018.
Opširnije