3.-6. listopada 2024.
Hotel Jure / Amadria park-Solaris ŠIBENIK

GLAVNE TEME
• Bronhiektazije
• Poremećaji disanja u spavanju
• Dijagnostika tumora pluća
• KOPB
• Prikazi slučajeva iz kliničke prakse
• Slobodne teme – posteri