IZBORNA SKUPŠTINA održat će se dana 14.10.2022. u 18.00 sati u Hotelu Kompas u Dubrovniku, prigodno uz 8. kongres Društva.

Molim sve članove Društva da prisustvom pomognu u izboru novog rukovodstva Društva.

Prema Poslovniku o radu skupštine stručnog društva HLZ, kandidature za predsjednika i  prvog dopredsjednika primaju se isključivo putem pošte na adresu Hrvatskog liječničkog    zbora u Zagrebu, Šubićeva 9, s naznakom „ZA IZBORE HRVATSKOG PULMOLOŠKOG

DRUŠTVA“.

Svaki kandidat za navedenu funkciju uz prijavu treba priložiti listu s imenima i  prezimenima, pripadajućim OIB-ovima, valjanim adresama i potpisima najmanje 10 članova društva koji podupiru kandidaturu.

Kandidati za predsjednika i dopredsjednika svoju prijavu moraju poslati najkasnije do

14.09.2022. godine.

Ostale članove Upravnog odbora birat ćemo na samoj Skupštini 14.10. Molim sve članovekoji su zainteresirani za aktivni rad u društvu i Upravnom odboru da u periodu prije Skupštine na mail: nmicula@gmail.com ili mail tajnika: fedja1104@gmail.com pošalju zamolbu kako  bismo ih stavili na glasačku listu.

 

S poštovanjem,

u ime Upravnog odbora Društva
Prim. mr.sc. Neven Miculinić, dr. med.
Predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a